sửa chữa laptop
Bệnh viện máy tính Phùng Gia
 • ĐT: 04.37.368.268 - 04.3767.8166
 • Hotline: 0975.39.3333 - 094951.3333

Bàn di Simple nhỏ gọn, dùng cho chuột quang

Bàn di Simple nhỏ gọn, dùng cho chuột quang giá rẻ tại bệnh viện máy tính PHÙNG GIA -Trung tâm Sửa chữa laptop uy tín tại Hà Nội, bán Linh kiện laptop chính hãng.
Bàn di Simple nhỏ gọn, dùng cho chuột quang
 • Giá bán: 15.000đ₫
 • Mã hàng: Bàn di Simple nhỏ gọn, dùng cho chuột quang
 • Thương hiệu: Axioo

Bán linh kiện laptop giá rẻ tại Hà Nội

Bệnh Viện máy tính Phùng Gia sửa chữa laptop, bán linh kiện laptop thay thế sửa chữa. Mua linh kiện laptop giá bán buôn xin liên hệ trực tiếp.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN TẠI HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MÁY TÍNH PHÙNG GIA

ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166 / Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 (tất cả cơ sở đều có chỗ đỗ ô tô cho khách hàng)
79 Trung Kính Quận Cầu Giấy
sửa chữa laptop Trung Kính Quận Cầu Giấy Hà Nội
0945.333.458 & 0975.39.3333
58 Hào Nam - Đống Đa
 sửa chữa laptop Hào Nam - Đống Đa Giấy Hà Nội
0912.3333.96 & 0973.003.023
46 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy
sửa chữa laptop Đường Cầu Giấy Hà Nội
0982.468.001 & 04.3767.8186
Số 2 Ngõ 218 Phạm Văn Đồng - TỪ LIÊM
sửa chữa laptop Phạm Văn Đồng - TỪ LIÊM
0942.17.3333 & 0981.956.411

Bàn di Simple nhỏ gọn, dùng cho chuột quang


Bàn di Simple nhỏ gọn, dùng cho chuột quang giá rẻ tại Bệnh viện máy tính PHÙNG GIA :
  Linh kiện sửa laptop : sửa chữa laptop, linh kiện laptop .Sửa chữa laptop uy tín tại bệnh viện máy tính Phùng Gia, bán linh kiện laptop thay thế
 • Bàn di Simple nhỏ gọn, dùng cho chuột quang

 • Chuột laptop AXIOO CNW 5643
  Sửa chữa Chuột laptop AXIOO CNW 5643 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop AXIOO CNW 5643 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo AX615
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo AX615 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo AX615 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo CNW 3523
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo CNW 3523 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo CNW 3523 giá rẻ
 • Chuột laptop AXIOO CNW 3623
  Sửa chữa Chuột laptop AXIOO CNW 3623 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop AXIOO CNW 3623 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo CNW P123
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo CNW P123 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo CNW P123 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 3123
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 3123 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 3123 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 3125
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 3125 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 3125 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 3143
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 3143 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 3143 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 3145
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 3145 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 3145 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 5323
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 5323 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 5323 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 5347
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 5347 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 5347 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 5443
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 5443 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 5443 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 5445
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 5445 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 5445 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 7043
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 7043 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 7043 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 7087
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 7087 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 7087 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM 7285
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM 7285 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM 7285 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM C623
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM C623 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM C623 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM P025
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM P025 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM P025 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM P122
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM P122 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM P122 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNM P125
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNM P125 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNM P125 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNW 3123
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNW 3123 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNW 3123 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNW 3223
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNW 3223 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNW 3223 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNW 3225
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNW 3225 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNW 3225 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNW 5423
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNW 5423 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNW 5423 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo HNW 5425
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo HNW 5425 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo HNW 5425 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo MNC 015P
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo MNC 015P uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo MNC 015P giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo MNN 2120
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo MNN 2120 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo MNN 2120 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo MNW 2425
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo MNW 2425 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo MNW 2425 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo MNW P325
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo MNW P325 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo MNW P325 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo Neon HNM 7087
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo Neon HNM 7087 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo Neon HNM 7087 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo Neon MNC 0162
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo Neon MNC 0162 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo Neon MNC 0162 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo Neon MNC-016P
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo Neon MNC-016P uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo Neon MNC-016P giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo PJM AX523
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo PJM AX523 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo PJM AX523 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo TEC 0262
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo TEC 0262 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo TEC 0262 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo TEC 1252
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo TEC 1252 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo TEC 1252 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo TEC 6222-23
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo TEC 6222-23 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo TEC 6222-23 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo TEN 712P
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo TEN 712P uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo TEN 712P giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo Zetta TEC 6122
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo Zetta TEC 6122 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo Zetta TEC 6122 giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo Zetta TEN 016P
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo Zetta TEN 016P uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo Zetta TEN 016P giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo Zetta TEN 612P
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo Zetta TEN 612P uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo Zetta TEN 612P giá rẻ
 • Chuột laptop Axioo Zetta TEN612P
  Sửa chữa Chuột laptop Axioo Zetta TEN612P uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Axioo Zetta TEN612P giá rẻ

Chuột laptopTìm kiếm thêm về Chuột laptop

Tìm Chuột laptop

Mức giá

Tính năng

Thương hiệu

Kinh nghiệm Chuột laptop

Trung tâm sửa chữa và bảo hành laptop Dell
Trung tâm sửa chữa và bảo hành laptop Dell, Chúng tôi bảo hành và sửa chữa dịch vụ cho tất cả các sản phẩm laptop - tablet - smartphone DELL , kể cả hàng hết hạn bảo hạnh hoặc hàng xách tay.
Trung tâm sửa chữa và bảo hành laptop Dell
Thay sửa ổ cứng laptop Dell Inspiron 14-N3421, N4050, N4110, 1420
Chuyên thay ổ cứng laptop Dell Inspiron 14-N3421, N4050, N4110, 1420 tại công ty máy tính Phùng gia ngoài ra có dịch vụ cứu dữ liệu ổ cứng uy tín lấy ngay ở Hà Nội.
Thay sửa ổ cứng laptop Dell Inspiron 14-N3421, N4050, N4110, 1420
Thay sửa ổ cứng laptop Dell Alienware M17X, M11XR2, M15X
Chuyên thay ổ cứng laptop Dell Alienware M17X, M11XR2, M15X tại công ty máy tính Phùng gia ngoài ra có dịch vụ cứu dữ liệu ổ cứng uy tín lấy ngay ở Hà Nội.
Thay sửa ổ cứng laptop Dell Alienware M17X, M11XR2, M15X
Sửa chuột không dây Elecom M-IR06DRBK
Sửa chuột không dây Elecom M-IR06DRBK có thiết kế vừa tay cầm, ôm sát lòng bàn tay tạo cảm giác thoải mái cho các game thủ.
Sửa chuột không dây Elecom M-IR06DRBK
Sửa chuột máy tính Genius NX-7000
Sửa chuột máy tính Genius NX-7000, hiết kế sử dụng cả 2 tay,công nghệ BlueEye di trên mọi bề mặt,đầu nhận nhỏ gọn tiện lợi.
Sửa chuột máy tính Genius NX-7000
Sửa chuột máy tính Fuhlen L102
Sửa chuột máy tính Fuhlen L102 có thiết kế rất cá tính, cầm thoải mái trong lòng bàn tay, cảm giác chắc chắn khi thao tác chuột trong công việc.
Sửa chuột máy tính Fuhlen L102
Sửa chuột không dây Logitech M171 uy tín hà nội
Sửa chuột không dây Logitech M171 sở hữu thiết kế cân xứng, thời trang phù hợp cho cả người thuận tay phải và tay trái.
Sửa chuột không dây Logitech M171 uy tín hà nội
Sửa chuột không dây Logitech M238 Blue Facets
Sửa chuột không dây Logitech M238 là sản phẩm chuột không dây với phong cách thiết kế và phối màu hoàn toàn mới trong dòng sản phẩm Play series của Logitech.
Sửa chuột không dây Logitech M238 Blue Facets
Sửa chữa mainboard Gigabyte H170-Gaming 3 uy tín hà nội
Sửa chữa mainboard Gigabyte H170-Gaming 3 uy tín hà nội: mua bán Mainboard hỗ trợ các vi xử lý Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium/Celeron Processors với socket LGA 1151.
Sửa chữa mainboard Gigabyte H170-Gaming 3 uy tín hà nội
Sửa máy tính xách tay HP Envy 15T-1Y34F500078 15.6 inches uy tín hà nội
sửa chữa máy tính laptop HP Envy 15T-1Y34F500078 : Bảo hành máy tính xách tay laptop HP Envy 15T-1Y34F500078 , thay linh kiện laptop chính hãng HP Envy 15T-1Y34F500078 ở đâu?.
Sửa máy tính xách tay HP Envy 15T-1Y34F500078 15.6 inches uy tín hà nội
Sửa máy tính xách tay Alienware 15R2 i5-6300 Skylake 15.6 inches uy tín
Sửa máy tính xách tay Alienware 15R2 i5-6300, sửa chữa máy tính laptop Alienware : Bảo hành máy tính xách tay laptop Alienware , thay linh kiện laptop chính hãng Alienware ở đâu? Trung tâm sửa chữa bảo hành máy tính xách tay laptop Alienware ở tại Hà Nội.
Sửa máy tính xách tay Alienware 15R2 i5-6300 Skylake 15.6 inches uy tín
Sửa laptop Acer Aspire E1-570 uy tín hà nội
Sửa laptop Acer Aspire E1-570 uy tín hà nội: không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện.
Sửa laptop Acer Aspire E1-570 uy tín hà nội
Sửa laptop Asus K551LA uy tín hà nội
Sửa laptop Asus K551LA uy tín hà nội, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện.
Sửa laptop Asus K551LA uy tín hà nội
Sửa laptop HP Probook 450 uy tín ở hà nội
Sửa laptop HP Probook 450 E5G58PA: không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
Sửa laptop HP Probook 450 uy tín ở hà nội
Hãng laptop Dell và HP khuyến nghị không nên nâng cấp Windows 10
Hãng laptop Dell và HP khuyến nghị không nên nâng cấp Windows 10, Cụ thể bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của hai nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới là Dell và HP đã khuyến nghị người dùng không nên nâng cấp Windows 10 và thậm chí quay ngược lại phiên bản hệ điều hành cũ đang sử dụng trước đó.
Hãng laptop Dell và HP khuyến nghị không nên nâng cấp Windows 10
Pin laptop bị chai xin đừng đem vứt
Sau một thời gian nhất định thì pin laptop cũng sẽ bị chai, chai ít hay nhiều sẽ còn tùy thuộc vào cách bạn giữ gìn và sử dụng một cách thông minh.Pin laptop bị chai là một điều vô cùng bất tiện khi chúng ta có việc phải mang máy đi xa, bạn không thể kè kè lúc nào cũng mang cái sạc ở bên, sẽ rất là bất tiện.
Pin laptop bị chai xin đừng đem vứt

Màn hình laptop / Pin laptop / Bàn phím laptop / Sạc laptop - Adapter laptop / Bán linh kiện máy tính / Sửa chữa laptop / Cáp laptop / Loa laptop / Vỏ laptop / Cao áp laptop / Chíp laptop / Card wifi laptop / Chuột laptop / Ram laptop / Ổ cứng laptop / Ổ đĩa quang laptop / Thay sửa bản lề laptop / Quạt tản nhiệt laptop / Main laptop / Sửa chữa ổ cứng / Cứu dữ liệu ổ cứng / Sửa máy tính / Vệ sinh laptop / Mua bán laptop cũ / Dịch vụ sửa chữa laptop / Sửa loa máy tính /