sửa chữa laptop
Bệnh viện máy tính Phùng Gia
 • ĐT: 04.37.368.268 - 04.3767.8166
 • Hotline: 0975.39.3333 - 094951.3333

FanCase 8cm LED màu xanh

FanCase 8cm LED màu xanh giá rẻ tại bệnh viện máy tính PHÙNG GIA -Trung tâm Sửa chữa laptop uy tín tại Hà Nội, bán Linh kiện laptop chính hãng.
FanCase 8cm LED màu xanh
 • Giá bán: 35.000đ₫
 • Mã hàng: FanCase 8cm LED màu xanh
 • Thương hiệu: Compaq

Bán linh kiện laptop giá rẻ tại Hà Nội

Bệnh Viện máy tính Phùng Gia sửa chữa laptop, bán linh kiện laptop thay thế sửa chữa. Mua linh kiện laptop giá bán buôn xin liên hệ trực tiếp.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN TẠI HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MÁY TÍNH PHÙNG GIA

ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166 / Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 (tất cả cơ sở đều có chỗ đỗ ô tô cho khách hàng)
79 Trung Kính Quận Cầu Giấy
sửa chữa laptop Trung Kính Quận Cầu Giấy Hà Nội
0945.333.458 & 0975.39.3333
58 Hào Nam - Đống Đa
 sửa chữa laptop Hào Nam - Đống Đa Giấy Hà Nội
0912.3333.96 & 0973.003.023
46 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy
sửa chữa laptop Đường Cầu Giấy Hà Nội
0982.468.001 & 04.3767.8186
Số 2 Ngõ 218 Phạm Văn Đồng - TỪ LIÊM
sửa chữa laptop Phạm Văn Đồng - TỪ LIÊM
0942.17.3333 & 0981.956.411

FanCase 8cm LED màu xanh


FanCase 8cm LED màu xanh giá rẻ tại Bệnh viện máy tính PHÙNG GIA :
  Linh kiện sửa laptop : sửa chữa laptop, linh kiện laptop .Sửa chữa laptop uy tín tại bệnh viện máy tính Phùng Gia, bán linh kiện laptop thay thế
 • FanCase 8cm LED màu xanh

 • Chuột laptop HP Compaq CQ40-515AU
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq CQ40-515AU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq CQ40-515AU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq 510U
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq 510U uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq 510U giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq 540
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq 540 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq 540 giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq 6520s
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq 6520s uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq 6520s giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq 6710P
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq 6710P uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq 6710P giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ35-104TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ35-104TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ35-104TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ40-124TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ40-124TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ40-124TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ40-303AU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ40-303AU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ40-303AU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ40-502TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ40-502TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ40-502TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ40-503TX
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ40-503TX uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ40-503TX giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ40-504TX
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ40-504TX uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ40-504TX giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ40-505TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ40-505TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ40-505TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ40-631TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ40-631TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ40-631TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ40-632TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ40-632TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ40-632TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ41-208TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ41-208TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ41-208TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ41-217TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ41-217TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ41-217TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ42-167TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ42-167TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ42-167TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ42-168TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ42-168TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ42-168TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ42-173TX
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ42-173TX uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ42-173TX giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ43-108TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ43-108TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ43-108TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ45-203AU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ45-203AU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ45-203AU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ45-205TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ45-205TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ45-205TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ45-405TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ45-405TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ45-405TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ60
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ60 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ60 giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ60-419WM
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ60-419WM uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ60-419WM giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ610
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ610 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ610 giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq CQ62-201TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq CQ62-201TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq CQ62-201TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ20-311TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ20-311TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ20-311TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ35-108TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ35-108TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ35-108TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ40 504TX
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ40 504TX uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ40 504TX giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ40- 502TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ40- 502TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ40- 502TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ40-306AU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ40-306AU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ40-306AU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ42-109TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ42-109TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ42-109TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ42-168TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ42-168TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ42-168TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ42-263TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ42-263TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ42-263TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ42-354TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ42-354TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ42-354TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ42-455TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ42-455TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ42-455TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario CQ43-101TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario CQ43-101TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario CQ43-101TU giá rẻ
 • Chuột laptop Compaq Presario V3750TU
  Sửa chữa Chuột laptop Compaq Presario V3750TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Compaq Presario V3750TU giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq 420
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq 420 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq 420 giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq 540
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq 540 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq 540 giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq 6520s
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq 6520s uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq 6520s giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq CQ40-324TX
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq CQ40-324TX uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq CQ40-324TX giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq CQ40-401AX
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq CQ40-401AX uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq CQ40-401AX giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq CQ40-629TU
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq CQ40-629TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq CQ40-629TU giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq CQ40-633TU
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq CQ40-633TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq CQ40-633TU giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq CQ510U-372
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq CQ510U-372 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq CQ510U-372 giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq Preario V3654TU
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq Preario V3654TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq Preario V3654TU giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq Presario CQ35-116TX
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq Presario CQ35-116TX uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq Presario CQ35-116TX giá rẻ
 • Chuột laptop Hp Compaq Presario CQ42-455TU
  Sửa chữa Chuột laptop Hp Compaq Presario CQ42-455TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop Hp Compaq Presario CQ42-455TU giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq V2000
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq V2000 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq V2000 giá rẻ
 • Chuột laptop HP Compaq V2100
  Sửa chữa Chuột laptop HP Compaq V2100 uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Compaq V2100 giá rẻ
 • Chuột laptop HP Pavilion DV3-4124TX
  Sửa chữa Chuột laptop HP Pavilion DV3-4124TX uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Pavilion DV3-4124TX giá rẻ
 • Chuột laptop HP Pavilion DV4-1601TU
  Sửa chữa Chuột laptop HP Pavilion DV4-1601TU uy tín, bán linh kiện Chuột laptop HP Pavilion DV4-1601TU giá rẻ

Chuột laptopTìm kiếm thêm về Chuột laptop

Tìm Chuột laptop

Mức giá

Tính năng

Thương hiệu

Kinh nghiệm Chuột laptop

Trung tâm sửa chữa và bảo hành laptop Dell
Trung tâm sửa chữa và bảo hành laptop Dell, Chúng tôi bảo hành và sửa chữa dịch vụ cho tất cả các sản phẩm laptop - tablet - smartphone DELL , kể cả hàng hết hạn bảo hạnh hoặc hàng xách tay.
Trung tâm sửa chữa và bảo hành laptop Dell
Thay sửa ổ cứng laptop Dell Inspiron 14-N3421, N4050, N4110, 1420
Chuyên thay ổ cứng laptop Dell Inspiron 14-N3421, N4050, N4110, 1420 tại công ty máy tính Phùng gia ngoài ra có dịch vụ cứu dữ liệu ổ cứng uy tín lấy ngay ở Hà Nội.
Thay sửa ổ cứng laptop Dell Inspiron 14-N3421, N4050, N4110, 1420
Thay sửa ổ cứng laptop Dell Alienware M17X, M11XR2, M15X
Chuyên thay ổ cứng laptop Dell Alienware M17X, M11XR2, M15X tại công ty máy tính Phùng gia ngoài ra có dịch vụ cứu dữ liệu ổ cứng uy tín lấy ngay ở Hà Nội.
Thay sửa ổ cứng laptop Dell Alienware M17X, M11XR2, M15X
Sửa chuột không dây Elecom M-IR06DRBK
Sửa chuột không dây Elecom M-IR06DRBK có thiết kế vừa tay cầm, ôm sát lòng bàn tay tạo cảm giác thoải mái cho các game thủ.
Sửa chuột không dây Elecom M-IR06DRBK
Sửa chuột máy tính Genius NX-7000
Sửa chuột máy tính Genius NX-7000, hiết kế sử dụng cả 2 tay,công nghệ BlueEye di trên mọi bề mặt,đầu nhận nhỏ gọn tiện lợi.
Sửa chuột máy tính Genius NX-7000
Sửa chuột máy tính Fuhlen L102
Sửa chuột máy tính Fuhlen L102 có thiết kế rất cá tính, cầm thoải mái trong lòng bàn tay, cảm giác chắc chắn khi thao tác chuột trong công việc.
Sửa chuột máy tính Fuhlen L102
Sửa chuột không dây Logitech M171 uy tín hà nội
Sửa chuột không dây Logitech M171 sở hữu thiết kế cân xứng, thời trang phù hợp cho cả người thuận tay phải và tay trái.
Sửa chuột không dây Logitech M171 uy tín hà nội
Sửa chuột không dây Logitech M238 Blue Facets
Sửa chuột không dây Logitech M238 là sản phẩm chuột không dây với phong cách thiết kế và phối màu hoàn toàn mới trong dòng sản phẩm Play series của Logitech.
Sửa chuột không dây Logitech M238 Blue Facets
Sửa chữa mainboard Gigabyte H170-Gaming 3 uy tín hà nội
Sửa chữa mainboard Gigabyte H170-Gaming 3 uy tín hà nội: mua bán Mainboard hỗ trợ các vi xử lý Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium/Celeron Processors với socket LGA 1151.
Sửa chữa mainboard Gigabyte H170-Gaming 3 uy tín hà nội
Sửa máy tính xách tay HP Envy 15T-1Y34F500078 15.6 inches uy tín hà nội
sửa chữa máy tính laptop HP Envy 15T-1Y34F500078 : Bảo hành máy tính xách tay laptop HP Envy 15T-1Y34F500078 , thay linh kiện laptop chính hãng HP Envy 15T-1Y34F500078 ở đâu?.
Sửa máy tính xách tay HP Envy 15T-1Y34F500078 15.6 inches uy tín hà nội
Sửa máy tính xách tay Alienware 15R2 i5-6300 Skylake 15.6 inches uy tín
Sửa máy tính xách tay Alienware 15R2 i5-6300, sửa chữa máy tính laptop Alienware : Bảo hành máy tính xách tay laptop Alienware , thay linh kiện laptop chính hãng Alienware ở đâu? Trung tâm sửa chữa bảo hành máy tính xách tay laptop Alienware ở tại Hà Nội.
Sửa máy tính xách tay Alienware 15R2 i5-6300 Skylake 15.6 inches uy tín
Sửa laptop Acer Aspire E1-570 uy tín hà nội
Sửa laptop Acer Aspire E1-570 uy tín hà nội: không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện.
Sửa laptop Acer Aspire E1-570 uy tín hà nội
Sửa laptop Asus K551LA uy tín hà nội
Sửa laptop Asus K551LA uy tín hà nội, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện.
Sửa laptop Asus K551LA uy tín hà nội
Sửa laptop HP Probook 450 uy tín ở hà nội
Sửa laptop HP Probook 450 E5G58PA: không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
Sửa laptop HP Probook 450 uy tín ở hà nội
Hãng laptop Dell và HP khuyến nghị không nên nâng cấp Windows 10
Hãng laptop Dell và HP khuyến nghị không nên nâng cấp Windows 10, Cụ thể bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của hai nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới là Dell và HP đã khuyến nghị người dùng không nên nâng cấp Windows 10 và thậm chí quay ngược lại phiên bản hệ điều hành cũ đang sử dụng trước đó.
Hãng laptop Dell và HP khuyến nghị không nên nâng cấp Windows 10
Pin laptop bị chai xin đừng đem vứt
Sau một thời gian nhất định thì pin laptop cũng sẽ bị chai, chai ít hay nhiều sẽ còn tùy thuộc vào cách bạn giữ gìn và sử dụng một cách thông minh.Pin laptop bị chai là một điều vô cùng bất tiện khi chúng ta có việc phải mang máy đi xa, bạn không thể kè kè lúc nào cũng mang cái sạc ở bên, sẽ rất là bất tiện.
Pin laptop bị chai xin đừng đem vứt

Màn hình laptop / Pin laptop / Bàn phím laptop / Sạc laptop - Adapter laptop / Bán linh kiện máy tính / Sửa chữa laptop / Cáp laptop / Loa laptop / Vỏ laptop / Cao áp laptop / Chíp laptop / Card wifi laptop / Chuột laptop / Ram laptop / Ổ cứng laptop / Ổ đĩa quang laptop / Thay sửa bản lề laptop / Quạt tản nhiệt laptop / Main laptop / Sửa chữa ổ cứng / Cứu dữ liệu ổ cứng / Sửa máy tính / Vệ sinh laptop / Mua bán laptop cũ / Dịch vụ sửa chữa laptop / Sửa loa máy tính /